"Малчдын газар ашиглалт, малын бэлчээр" сэдвээр "Малчдын индэр" хэлэлцүүлэг

https://www.facebook.com/MalchinTV/videos/895996507971902

"Малчдын индэр" хэлэлцүүлэгт Мэргэжилтэн Б.Намхайноров уригдан оролцож цаг үеийн асуудал болон отор нүүдлийн бодлого чиглэлийн талаар ярилцлаа.

 САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол