Малын эрүүл мэнд


Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор  өвөлжих малчдын анхааралд

Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжих малчдын анхааралд

Сүүлийн жилүүдэд малын гоц халдварт өвчний дэгдэлт, тархалт их байгаатай холбогдуулан Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас аймаг дундын отрын бэлчээрт мал отроор оруулах, отор нүүдлийн явцад баримтлах мал эм


Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын  бэлчээр нутагт отроор мал өвөлжүүлэх зөвлөмж

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бэлчээр нутагт отроор мал...

Сүүлийн жилүүдэд манай улсын хэмжээнд мал, амьтны гоц халдварт өвчний дэгдэлт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс тайван бүс нутгаас мал эмнэлгийн үйлчилгээнд бүрэн хамраг

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол