Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалт


Бэлчээр хамгаалах

Бэлчээр хамгаалах

Хавар бэлчээрийн ургамал сэргэн ургаж эхлэх үед бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах хамгийн чухал үе юм. Нялх үед нь ургамалыг малд ойр ойрхон идүүлвэл нөөц, шим тэжээлийн бодис шавхагдаж нахиа найлзуур нь


Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний отрын нөөц нутаг байгуулах хэрэгцээ шаардлага

Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний отрын нөөц нутаг байгуулах хэрэгцээ ша...

Мал сүргийг байгалийн гамшиг давагдашгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор Монгол улсын хэмжээнд 9 аймгийн нутагт 783,3 мян.га талбай бүхий Аймаг дундын отрын бүс нутаг байдаг.https://www.facebook.com/mof


Отрын бүс нутгийг чөлөөлөх ажил улсын хэмжээнд 89,2 хувьтай байна

Отрын бүс нутгийг чөлөөлөх ажил улсын хэмжээнд 89,2 хувьтай байна

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны харъяа “Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа”-ны дарга Д.Түмэндэмбэрэл NEWS.MN-д бэлчээр, отор нүүдэл, отрын нөөц нутгийг ашиглахтай холбоотой ас


Улсын тусгай хэрэгцээний "Чилэн отрын бүс" нутгийн тухай

Улсын тусгай хэрэгцээний "Чилэн отрын бүс" нутгийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 03 дугаар сарын 17- ны өдрийн 64 дүгээр тогтоолоор Булган аймгийн Баяннуур , Дашинчилэн , Рашаант сум, Төв аймгийн Өндөрширээт, Эрдэнэсант сумын нутаг дэвсгэрт 34.


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа 


Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгийн ашиглалт, анхаарах асуудал

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгийн ашиглалт, анха...

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгийн ашиглалт, анхаарах асуудал


Хэрлэнбаян-улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх замаар ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах арга хэмжээ

Хэрлэнбаян-улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх замаар аши...

Хэрлэнбаян-улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх замаар ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах арга хэмжээ


Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын  бүс нутгийг шинээр хөвсгөл аймагт нээх талаар төрөөс  баримталж буй бодлого, хүлээгдэж буй үр дүн

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутгийг шинээр хөвсгө...

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын  бүс нутгийг шинээр хөвсгөл аймагт нээх талаар төрөөс  баримталж буй бодлого, хүлээгдэж буй үр дүн


Аймаг дундын отрын бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны санал, чиглэл

Аймаг дундын отрын бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар...

Аймаг дундын отрын бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны санал, чиглэл


ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол