АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГТ 2017-2018 ОНД ӨВӨЛЖҮҮЛЭХ МАЛЫН САНАЛ

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГТ 2017-2018 ОНД ӨВӨЛЖҮҮЛЭХ МАЛЫН САНАЛСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол