Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол


Улсын тусгай хэрэгцээний “Аргалант” аймаг дундын отрын бүс нутгийн орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулав.

Улсын тусгай хэрэгцээний “Аргалант” аймаг дундын отрын бүс нутгийн оро...

2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр суманд Улсын тусгай хэрэгцээний “Аргалант” аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөли


“ Булган аймгийн Чилэн”, “Өвөрхангай аймгийн Хөхдэл”-ийн аймаг дундын отрын бүс нутгуудын орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулав

“ Булган аймгийн Чилэн”, “Өвөрхангай аймгийн Хөхдэл”-ийн аймаг дундын...

2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр Булган аймгийн Рашаант суманд Улсын тусгай хэрэгцээний “ Булган аймгийн Чилэн”, “Өвөрхангай аймгийн Хөхдэл”-ийн аймаг дундын отрын бүс нутгуудын бэлчээр ашиглалтыг


"Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан”, “ Говьсүмбэр аймгийн Малах”-ын аймаг дундын отрын бүс нутгуудын орон тооны бус зөвлөлийн хурал болов

"Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан”, “ Говьсүмбэр аймгийн Малах”-ын айма...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан тосгонд 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдөр Улсын тусгай хэрэгцээний "Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан”, “ Говьсүмбэр аймгийн Малах”-ын аймаг дундын отрын бүс нутгуудын


2021-2022 ОНД ОТРЫН БҮС НУТАГТ ОРОХ МАЛЫН ЗАХИАЛГЫН ЗУРГИЙГ БОЛОВСРУУЛАВ

2021-2022 ОНД ОТРЫН БҮС НУТАГТ ОРОХ МАЛЫН ЗАХИАЛГЫН ЗУРГИЙГ БОЛОВСРУУЛ...

Завхан аймаг дахь Багахайрхан, Ховд аймаг дахь Баяннуруу, Увс аймаг дахь Ачитнуур, Говь-Алтай аймаг дахь Аргалант, Өвөрхангай аймаг дахь Хөхдэл, Говьсүмбэр аймаг дахь Малах, Хэнтий аймаг дахь Хэрлэнба


Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Өвөрхангай, Төв аймгийн Хөх дэл отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Өвөрхангай, Төв аймгийн Хө...

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Өвөрхангай, Төв аймгийн Хөх дэл отрын бүс нутаг/


Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааан, Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-...

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааан, Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс нутаг/


Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Дорнод аймгийн Чойбалсан отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Дорнод аймгийн Чойбалсан о...

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Дорнод аймгийн Чойбалсан отрын бүс нутаг/


Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Төв, Булган аймгийн Чилэн нуур отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Төв, Булган аймгийн Чилэн...

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Төв, Булган аймгийн Чилэн нуур отрын бүс нутаг/


Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Завхан аймгийн Багахайрхан...

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутаг/


Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Говь-Алтай аймгийн Аргалант отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Говь-Алтай аймгийн Аргалан...

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Говь-Алтай аймгийн Аргалант отрын бүс нутаг/

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол