Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалт


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны танилцуулга, түүний ашиглалт, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээ

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны танилцуулга, түүний а...

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны танилцуулга, түүний ашиглалт, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээ


МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТӨРӨӨС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТӨРӨӨС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭ...

МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТӨРӨӨС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ


Аймаг дундын отрын бэлчээрийг ашиглах, хамгаалах тухай хуулийн төсөл, түүний үзэл баримтлалын танилцуулга

Аймаг дундын отрын бэлчээрийг ашиглах, хамгаалах тухай хуулийн төсөл,...

Аймаг дундын отрын бэлчээрийг ашиглах, хамгаалах тухай хуулийн төсөл, түүний үзэл баримтлалын танилцуулга


Cooperation proposal on improving inter-aimag otor pastureland management and protection

Cooperation proposal on improving inter-aimag otor pastureland managem...

Cooperation proposal on improving inter-aimag otor pastureland management and protection


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар төрөөс  баримталж буй бодлого, хүлээгдэж буй үр дүн

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар тө...

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар төрөөс  баримталж буй бодлого, хүлээгдэж буй үр дүн


Бэлчээрийн төлөв байдал

Бэлчээрийн төлөв байдал

Бэлчээрийн төлөв байдал


Бэлчээрийн даац, багтаамжийг тогтоох арга аргачлал /Зөвлөмж/

Бэлчээрийн даац, багтаамжийг тогтоох арга аргачлал /Зөвлөмж/

Бэлчээрийн даац, багтаамжийг тогтоох арга аргачлал /Зөвлөмж/  


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах


Бэлчээрийн салбарт өргөн ашиглагдаж буй ном гарын авлага, мэдээллийн эх үүсвэр, цаашид өргөжүүлэх хэрэгцээ шаардлага

Бэлчээрийн салбарт өргөн ашиглагдаж буй ном гарын авлага, мэдээллийн э...

Бэлчээрийн салбарт өргөн ашиглагдаж буй ном гарын авлага, мэдээллийн эх үүсвэр, цаашид өргөжүүлэх хэрэгцээ шаардлага


Бэлчээрийн доройтол, үндсэн шалтгаанууд, сэргийлэх арга замууд

Бэлчээрийн доройтол, үндсэн шалтгаанууд, сэргийлэх арга замууд

Бэлчээрийн доройтол, үндсэн шалтгаанууд, сэргийлэх арга замууд

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол