Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны танилцуулга, түүний ашиглалт, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээ

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны танилцуулга, түүний ашиглалт, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол