Хэрлэнбаян-улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх замаар ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах арга хэмжээ

Хэрлэнбаян-улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх замаар ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах арга хэмжээСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол