Дорнод аймгийн Чойбалсангийн отрын бүс нутаг

Дорнод аймгийн Чойбалсангийн отрын бүс нутагт 2009-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо

HDmcZ66RU9HtV9P.jpg
9TinDAYFMYQ6Ykm.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол