Хөх дэл отрын бэлчээр нь:

Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Баян-Өндөр сумын заагт байрлалтай.

  Жилд 20,000 орчим мал отроор өвөлжих боломжтой.

  Бэлчээрийн голлох ургамлын зүйл нь ерхөг, хялгана, хиаг, ботууль, агь, харгана, таана, хазаар өвс, зэрэг ургамал голлон ургана.

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд 2 ширхэг инженерийн хийцтэй худаг гаргасан.

KDOo6uM1Kk0ud0h.jpg
6ZF6xD0KGI3klUx.png


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол