Отрын бүс нутагт отроор өвөлжих малын квот


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны мэргэжилтэн  Б.Намхайноров мэдээлэл хүргэлээ.

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны мэргэжилтэн Б.Намхай...

Монголын үндэсний радио "МАЛЧИН" нэвтрүүлэгт Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны мэргэжилтэн Б.Намхайноров 2022-2023 онд отрын бүс нутагт өвөлжиж хаваржих малын тоо, малчин өрхийн мэдээлэ


Улсын тусгай хэрэгцээний “Аргалант” аймаг дундын отрын бүс нутгийн орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулав.

Улсын тусгай хэрэгцээний “Аргалант” аймаг дундын отрын бүс нутгийн оро...

2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр суманд Улсын тусгай хэрэгцээний “Аргалант” аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөли


“ Булган аймгийн Чилэн”, “Өвөрхангай аймгийн Хөхдэл”-ийн аймаг дундын отрын бүс нутгуудын орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулав

“ Булган аймгийн Чилэн”, “Өвөрхангай аймгийн Хөхдэл”-ийн аймаг дундын...

2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр Булган аймгийн Рашаант суманд Улсын тусгай хэрэгцээний “ Булган аймгийн Чилэн”, “Өвөрхангай аймгийн Хөхдэл”-ийн аймаг дундын отрын бүс нутгуудын бэлчээр ашиглалтыг


"Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан”, “ Говьсүмбэр аймгийн Малах”-ын аймаг дундын отрын бүс нутгуудын орон тооны бус зөвлөлийн хурал болов

"Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан”, “ Говьсүмбэр аймгийн Малах”-ын айма...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан тосгонд 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдөр Улсын тусгай хэрэгцээний "Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан”, “ Говьсүмбэр аймгийн Малах”-ын аймаг дундын отрын бүс нутгуудын


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД 2020-2021 ОНД ӨВӨЛЖИХ ЗАХИАЛГЫН ХҮСЭЛТ

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТГУУДАД 2020-2021 ОНД ӨВӨЛЖИХ ЗАХИАЛГЫН ХҮСЭЛ...

http://otor.gov.mn/backend/files/Yc7I4VwYG76UkRF.pdf


2017-2018 ОНД АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГТ ӨВӨЛЖҮҮЛЭХ МАЛЫН ТОО

2017-2018 ОНД АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГТ ӨВӨЛЖҮҮЛЭХ МАЛЫН ТОО

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол