Зөвшөөрөлгүй отрын бүсд байгаа малчин өрх, малын судалгаа


Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд  зөвшөөрөлгүй, өвөлжсөн малчдын судалгаа

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-20...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд  зөвшөөрөлгүй, өвөлжсөн малчдын судалгаа


Багахайрханы аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд  Зөвшөөрөлгүй өвөлжсөн малчин өрхийн судалгаа

Багахайрханы аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд Зөвшөөрөлгүй...

Багахайрханы аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд  Зөвшөөрөлгүй өвөлжсөн малчин өрхийн судалгаа


Малахын аймаг дундын отрын бүс нутгийг малын хөлөөс чөлөөлөөгүй байгаа малчдын судалгаа

Малахын аймаг дундын отрын бүс нутгийг малын хөлөөс чөлөөлөөгүй байгаа...

Малахын аймаг дундын отрын бүс нутгийг малын хөлөөс чөлөөлөөгүй байгаа малчдын судалгаа

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол