Өвөлжсөн малын тоо


Говьсүмбэр аймгийн "малах" отрын бүс нутгийн өвөлжилтын байдал

Говьсүмбэр аймгийн "малах" отрын бүс нутгийн өвөлжилтын байдал

2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар “малах отрын бүс” нутагт Төв, Говьсүмбэр аймгийн 2 сумын 82 өрхийн 75996 хонин толгой мал зөвшөөрөлтэй, Төв, Өвөрхангай, Хэнтий, Дундговь аймгийн 7 сумын


2020-2021 онд Аймаг дундын 9-н отрын бүс нутагт өвөлжсөн малчин өрх, малын тоон мэдээ

2020-2021 онд Аймаг дундын 9-н отрын бүс нутагт өвөлжсөн малчин өрх, м...

Аймаг дундын 9-н отрын бүс нутагт 14 аймгийн 430 өрхийн 678529 мянган мал /хонин толгойд шилжүүлснээр/  өвөлжсөн байна. Үүнээс Багахайрхан отрын бүс нутагт 68 өрхийн 103414 мя


Өвөрхангай аймгийн Хөх дэлийн отрын бүс

Өвөрхангай аймгийн Хөх дэлийн отрын бүс

Өвөрхангай аймгийн Хөх дэлийн отрын бүс нутагт 2010-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо


Булган аймгийн Чилэн отрын бүс

Булган аймгийн Чилэн отрын бүс

Булган аймгийн Чилэн отрын бүс нутагт 2010-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо


Ховд аймгийн Баяннурууны отрын бүс нутагт

Ховд аймгийн Баяннурууны отрын бүс нутагт

Ховд аймгийн Баяннурууны отрын бүс нутагт 2014-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо


Увс аймгийн Ачитнуурын отрын бүс нутагт

Увс аймгийн Ачитнуурын отрын бүс нутагт

Увс аймгийн Ачитнуурын отрын бүс нутагт 2013-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо


Говь-Алтай аймгийн Аргалантын отрын бүс нутаг

Говь-Алтай аймгийн Аргалантын отрын бүс нутаг

Говь-Алтай аймгийн Аргалантын отрын бүс нутагт 2007-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо


Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс

Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс

Завхан аймгийн Багахайрхан отрын бүс нутагт 2007-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо


Дорнод аймгийн Чойбалсангийн отрын бүс нутаг

Дорнод аймгийн Чойбалсангийн отрын бүс нутаг

Дорнод аймгийн Чойбалсангийн отрын бүс нутагт 2009-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо


Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал

Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал

Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс нутагт 2008-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол