Сургалт


АТГ-ЫН ХАРЬЯАЛАН ШАЛГАХ ГЭМТ ХЭРЭГ

АТГ-ЫН ХАРЬЯАЛАН ШАЛГАХ ГЭМТ ХЭРЭГ


Авлигын цаана

Авлигын цаана

https://youtu.be/ssp_RRVlAqo


АВЛИГЫН ХЭЛБЭРҮҮД

АВЛИГЫН ХЭЛБЭРҮҮД


“Бэлчээрийн даац тооцох аргачлал, Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны ажилтнуудад  зо

“Бэлчээрийн даац тооцох аргачлал, Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвл...

Сургалтыг Хөдөө аж ахуй их сургууль, Экосистемийн судалгааны төвийн эрхлэгч профессор Ж.Ундармаа, Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан Э.Чүлтэм нар явуулав


Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн с...

Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.


“Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

“Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн...

“Аймаг дундын отрын бэлчээрийн төлөвлөлт, ашиглалтыг цахим мэдээллийн санд оруулах нь” сэдэвт аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018.12.19-21 хооронд зохио


Мал тооллогын ач холбогдол, хяналт, шалгалтын үед анхаарах асуудлаар сургалт болов

Мал тооллогын ач холбогдол, хяналт, шалгалтын үед анхаарах асуудлаар с...

Мал тооллогын 2018 оны ажлын явцыг хянах, шалгах ажлыг зохион байгуулахаар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо хамтран ажиллаж байна. Уг ажлыг зохион байгуулах, хян


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ӨРГӨН БАРИХАД БЭЛЭН БОЛОВ.

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УЛСЫН ИХ ХУ...

УИХ-ын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн 14 зүйлийн 183-д “Отрын бэлчээр хамгаалах тухай” хуулийг батлахаар тусг


“Бэлчээрийн даац-бэлчээрийн менежмент” сэдэвт 4 өдрийн танхимын болон хээрийн дадлагын ажилтай сургалтыг зохион байгуулав.

“Бэлчээрийн даац-бэлчээрийн менежмент” сэдэвт 4 өдрийн танхимын болон...

“Бэлчээрийн даац-бэлчээрийн менежмент” сэдэвт 4 өдрийн танхимын болон хээрийн дадлагын ажилтай сургалтыг зохион байгуулав.


“БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ-БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

“БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ-БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Уг сургалтад Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны орон нутгийн 14 мэргэжилтэн, Архангай аймгийн Хушаат, Хотонт, Төв аймгийн Өндөрширээт, Эрдэнэсант, Дундговь аймгийн Адаацаг, Эрдэнэдалай,

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол