Улсын тусгай хэрэгцээний “Аргалант” аймаг дундын отрын бүс нутгийн орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулав.

2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр суманд Улсын тусгай хэрэгцээний “Аргалант” аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулан ажиллав.

Хуралд:

1. Говь-Алтай аймгийн ХХААГ-ын дарга Т.Сүхбаатар

2. Баянхонгор аймгийн ХХААГ-ын дарга У.Балжинням

3. Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын Засаг дарга Г.Баасанмаа

4. Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сумын ИТХ-ын дарга Г.Дамдинсүрэн

5. Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Засаг дарга Д.Лхагвасүрэн

6. Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Байгаль орчны Улсын байцаагч Х.Туяа

7. Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын ХАА-н мэргэжилтэн Б.Ууганбаатар

8. Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтэн Д.Баатар

9. Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сумын ХАА-н тасгийн дарга У.Бямбадорж

10. Говь-Алтай аймгийн ХХААГ-ын мэргэжилтэн Э.Пүрэвдорж

11. Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын ХАА-н тасгийн дарга Л.Соёлмаа

12. Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн дарга Д.Цэрэннадмид нар оролцов.

Хурлын шийдвэрээр:

Говь-Алтай аймаг дахь Аргалантын аймаг дундын отрын бүс нутагт

1. Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумаас хонин толгойд шилжүүлснээр-26,820 толгой мал,

2. Баянхонгор аймгийн Бууцагаан, Хүрээмарал сумдаас хонин толгойд шилжүүлснээр-8600 толгой мал нийт 35,420 толгой малыг 2022-2023 онд өвөлжүүлэхээр шийдвэрлэв.НИЙТ ЗУРГИЙН ТОО: 3


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол