Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Говь-Алтай аймгийн Аргалант отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Говь-Алтай аймгийн Аргалант отрын бүс нутаг/САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол