Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Төв, Булган аймгийн Чилэн нуур отрын бүс нутаг/

Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэр, протокол /Төв, Булган аймгийн Чилэн нуур отрын бүс нутаг/САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол