Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжих малчдын анхааралд

Сүүлийн жилүүдэд малын гоц халдварт өвчний дэгдэлт, тархалт их байгаатай холбогдуулан Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас аймаг дундын отрын бэлчээрт мал отроор оруулах, отор нүүдлийн явцад баримтлах мал эмнэлгийн зөвлөмжийг гарган ирүүлсэн байна.

Иймд уг зөвлөмжийн дагуу отор нүүдлийн ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байгааг анхаарна уу.САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол