Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний отрын нөөц нутаг байгуулах хэрэгцээ шаардлага

Мал сүргийг байгалийн гамшиг давагдашгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор Монгол улсын хэмжээнд 9 аймгийн нутагт 783,3 мян.га талбай бүхий Аймаг дундын отрын бүс нутаг байдаг.https://www.facebook.com/mofagovmn/videos/405765931528057САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол