Видео мэдээ


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа

Нүүдлийн мал аж ахуйн тэжээлийн үндсэн эх үүсвэр нь байгалийн бэлчээр юм. Зун нь хур бороо муутай байж бэлчээрийн даац муудан ган тохиовол, өвөл нь цас их орж зуд болдог зүй тогтол Монголын цаг агаары


Бэлчээр, хадлан сайжруулах аргууд

Бэлчээр, хадлан сайжруулах аргууд

 


БЭЛЧЭЭР, ХАДЛАН САЙЖРУУЛАХ АРГУУД

БЭЛЧЭЭР, ХАДЛАН САЙЖРУУЛАХ АРГУУД

Бэлчээр хадлан сайжруулах аргууд

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол