Булган аймгийн Чилэн отрын бүс

Булган аймгийн Чилэн отрын бүс нутагт 2010-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо

TDwTn3aqdUNqDj2.jpg
e2qRBR9jJgld48m.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол