Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд зөвшөөрөлгүй, өвөлжсөн малчдын судалгаа

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутагт 2017-2018 онд  зөвшөөрөлгүй, өвөлжсөн малчдын судалгааСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол