Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын талаар хамтран ажиллах гэрээ

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын талаар хамтран ажиллах гэрээСАЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол