Говь-Сүмбэр аймгийн Малахын тал

Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс нутагт 2008-2018 онуудад өвөлжсөн малын тоо

DAclKiyCzMAhPky.jpg
HQjV02bli9wAHow.jpg


САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол