Монгол Улсын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн сайдын тушаал - Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захирагаа ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн сайдын тушаал - Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захирагаа ажиллуулах тухай САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол