Шинэ мэдээ


Хамтран ажилладаг байгууллага

Хамтран ажилладаг байгууллага

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамНогоон Алт төсөлГазар зохион байгуулалт, геодиз зураг зүйн газарЦаг уур, орчин шинжилгээний газарЗах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын төсөлМерси кор ОУБМонголын бэлчээр


БУЛГАН АЙМГИЙН ЧИЛЭН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БЭЛЧЭЭРТ ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БУЙ ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНОТОЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЧИЛЭН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БЭЛЧЭЭРТ ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БУЙ ҮЛИ...

Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх хээрийн бүсүүдэд 20 иргэн 2 машин томилгоожуулан, ажиллах иргэдтэй гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. Тус устгалын ажлын техникийн үр дүн 84%-тай дүгнэгдсэн


ХЭРЛЭНБАЯН-УЛААН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БАЙРЛАХ ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХЫН ДЭЭВРИЙГ ЗАСАЖ ЯНЗЛАВ.

ХЭРЛЭНБАЯН-УЛААН ОТРЫН БҮС НУТАГТ БАЙРЛАХ ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХЫН ДЭЭВРИЙГ...

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам болон “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хооронд 2017.04.27-ны өдөр байгуулсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалты


Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх

Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх

Хэрлэнбаян-Улаан отрын бэлчээрт менежментийн төлөвлөлт хийх замаар ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 03 сарын 06-ны А-39 дугаар тушаала


Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах

Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зох...

Дорнод аймгийн Чойбалсан аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах, зун намрын улиралд бэлчээрийг өнжөөж, амраах зорилгоор отрын бүсэд байгаа худгийн цооногийг гагнан битүү


Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газарт учруулсан хохирлын хэмжээг тооцож үнэлэх талаар Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны холбогдох албан. тушаалтан, ...

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газ...

Эдэлбэр газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тодорхойлох, эдэлбэр газарт учруулсан хохирлын хэмжээг тооцож үнэлэх талаар Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны холбогдох албан. тушаалтан, мэргэжилтнүүд


Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чөлөөлөх ажлын төлөвлөлтийн зураглал

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чө...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чөлөөлөх ажлын төлөвлөлтийн зураглалыг "Монголын бэлчээр ашиглалтын нэгдсэн холбоо"-ны мэргэжилтэн, судлаачтай хамтран боловсруулав.


Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чөлөөлөх ажлын төлөвлөлтийн зураглал

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чө...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бэлчээр нутгийг чөлөөлөх ажлын төлөвлөлтийн зураглалыг "Монголын бэлчээр ашиглалтын нэгдсэн холбоо"-ны мэргэжилтэн, судлаачтай хамтран боловсруулав.


Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулах

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээ...

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд отрын бүс нутагт ажиллаж, малчин өрх, орон нутгийн удирдлагуудыг оролцуулан ху


2017 оны 10 дугаар сард Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран отрын бэлчээрийг ашиглах

2017 оны 10 дугаар сард Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай ха...

2017 оны 10 дугаар сард Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран отрын бэлчээрийг ашиглах нийтлэг журам зөрчин отрын бүс нутагт хугацаанаас өмнө орсон 17 малчин өрхөд зөрчлийн тухай хуулийн

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол