Шинэ мэдээ


ОТРЫН 9 БҮСЭД ӨВӨЛЖИХ МАЛЧИД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВНА

ОТРЫН 9 БҮСЭД ӨВӨЛЖИХ МАЛЧИД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВНА

https://fb.watch/9CQvXYWUZg/


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГТ 2021-2022 ОНД ӨВӨЛЖИХ МАЛЧИН ӨРХ, МАЛЫН ТООНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ СУДАЛГАА

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БҮС НУТАГТ 2021-2022 ОНД ӨВӨЛЖИХ МАЛЧИН ӨРХ, МАЛЫН...

    


''Тэрбум мод'' үндэсний хөдөлгөөн

''Тэрбум мод'' үндэсний хөдөлгөөн

''Тэрбум мод'' үндэсний хөдөлгөөн


2021-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ ОРОН ТОО, БҮТЭЦ

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ ОРОН ТОО, БҮТЭЦ


Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд Отор нүүдлийн талаарх мэдээлэл өглөө.

Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд Отор нүүдлийн талаарх мэдээлэ...

http://www.mnb.mn/i/236611?fbclid=IwAR1ocHtQjhJ1Pi2e4yMqxzkcCtJtecLLynM2A2owhmqXLVxjJUnIH5gtjNU


Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад сэг зэм устгах, ариутгал  халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж эхэллээ

Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйт...

Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж эхэллээ


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1AvXJfZZU261DAQsT6sMjWHVARdT_-k-gjgXY9UL3FUM8PZCnfk79bFIw&v=DftwNzt6Ghg&feature=youtu.be


2020-2021 онд отрын бүс нутагт орох малын захиалгын зургийг боловсруулж  мэдээллийн санд оруулав.

2020-2021 онд отрын бүс нутагт орох малын захиалгын зургийг боловсруул...

Завхан аймаг дахь Багахайрхан, Ховд аймаг дахь Баяннуруу, Увс аймаг дахь Ачитнуур, Говь-Алтай аймаг дахь Аргалант, Өвөрхангай аймаг дахь Хөхдэд, Булган аймаг дахь Чилэн, Говьсүмбэр аймаг дахь Малах, Х


ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ СОНГОН  ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ СОНГОНШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА                          &

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол