Шинэ мэдээ


2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж бай...

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа


Мал сүргийг байгалийн эрсдэлээс хамгаалах ...

Мал сүргийг байгалийн эрсдэлээс хамгаалах ...

Мал сүргийг байгалийн эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор ногоон тэжээл нөөцлөх, үлийн цагаан оготнотой тэмцэх, жил бүр 50 цэгт төлөв байдлын үнэлгээ явуулах,  тэжээлийн нэг ба олон наст ургамал тариал


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР НУТГУУДАД 2013 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ДАРААХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАРИВ.

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР НУТГУУДАД 2013 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОР...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР НУТГУУДАД 2013 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ДАРААХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАРИВ.


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны орон тоо, бүтэц

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны орон тоо, бүтэц

 


“Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх” арга зүйн

“Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх” арга...

9-н отрын бүс нутгийн бэлчээрийн төлөв байдлын судалгааг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас баталсан “Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх” арга зүйн дагуу 2


Хэрлэнбаян-Улаан, Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах

Хэрлэнбаян-Улаан, Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр аши...

Хэрлэнбаян-Улаан, Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор тус отрын бүс нутгуудын бэлчээрийн төлөв байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 2017 оны 8 сард хи


"Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр"-ийг 9-н отрын бүсийн албан хаагчдад 2 дахь жилдээ гардуулан өглөө.

"Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр"-ийг 9-н отры...

"Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр"-ийг 9-н отрын бүсийн албан хаагчдад 2 дахь жилдээ гардуулан өглөө.


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийгдэв.

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээ...

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдад бэлчээрийн төлөв байдалд тандан судалгаа хийх, судалгааны дүнг мэдээллийн технологи ашиглан боловсруулах, “Аймаг дундын отрын бэлчээр аш


Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутагт журам зөрчин отрын бүсийг ашиглах хугацаанаас өмнө зөвшөөрөлгүй орсон малчин өрхөд холбогдох хууль, журам

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутагт журам зөрчин от...

Улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутагт журам зөрчин отрын бүсийг ашиглах хугацаанаас өмнө зөвшөөрөлгүй орсон малчин өрхөд холбогдох хууль, журмын дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газа


“Аймаг дундын отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай”

“Аймаг дундын отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмж...

2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Аймаг дундын отрын бүс нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай” А-19 тоот тушаалыг гарган, 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ноос 2017 оны

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол