Шинэ мэдээ


2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа \2018.01.30-ны өдрийн байдлаар\

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж бай...

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа \2018.01.30-ны өдрийн байдлаар\ 


2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа \2018.01.25-ны өдрийн байдлаар\

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж бай...

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа \2018.01.25-ны өдрийн байдлаар\ 


2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа \2018.01.15-ны өдрийн байдлаар\

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж бай...

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа \2018.01.15-ны өдрийн байдлаар\


2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж бай...

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа 


2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж бай...

2017-2018 оны өвөл аймаг дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжиж байгаа малын тооны судалгаа


Мал сүргийг байгалийн эрсдэлээс хамгаалах ...

Мал сүргийг байгалийн эрсдэлээс хамгаалах ...

Мал сүргийг байгалийн эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор ногоон тэжээл нөөцлөх, үлийн цагаан оготнотой тэмцэх, жил бүр 50 цэгт төлөв байдлын үнэлгээ явуулах,  тэжээлийн нэг ба олон наст ургамал тариал


АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР НУТГУУДАД 2013 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ДАРААХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАРИВ.

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР НУТГУУДАД 2013 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОР...

АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭР НУТГУУДАД 2013 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ДАРААХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАРИВ.


Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны орон тоо, бүтэц

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны орон тоо, бүтэц

 


“Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх” арга зүйн

“Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх” арга...

9-н отрын бүс нутгийн бэлчээрийн төлөв байдлын судалгааг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас баталсан “Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх” арга зүйн дагуу 2


Хэрлэнбаян-Улаан, Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах

Хэрлэнбаян-Улаан, Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр аши...

Хэрлэнбаян-Улаан, Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутгийн бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор тус отрын бүс нутгуудын бэлчээрийн төлөв байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 2017 оны 8 сард хи

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол